چاپ خبــر

بیشترین علت فوت در 6 ماه نخست امسال در استان اصفهان

به گزارش پونه زار بیماری های قلبی بیشترین علل فوت در 6 ماه نخست امسال استان اصفهان است .

454-3

 

Go to TOP