چاپ خبــر
آب و هوای فریدونشهر؛

وضعیت هوای فریدونشهر در روزهای آینده

سایت های هواشناسی پیشبینی های زیر را برای هوای فریدونشهر دارند:

به گزارش پونه زار ؛ پیش بینی سایت هواشناسی جهانی به شکل زیر است که نشان از بارش برف برای روز جمعه می دهد

هوا

و سایت هواشناسی ایران هم پیش بینی زیر را  برای هوای فریدونشهر ارائه کرده است که هوای روز جمعه نیمه ابری و همراه با وزش باد است .

هوا2

باید دید کدام یک از این پیش بینی ها به واقعیت نزدیک خواهد بود .

Go to TOP