چاپ خبــر

پوشش عجیب دختران ایرانی در مراسم توزیع شیر رایگان +عکس

ظاهراً شیر مدارس درحال بازگشت به محل تحصیل کودکان کشورمان است.

مراسم نمادین توزیع شیر رایگان در مدارس کشور، طی هفته جاری برگزار شد.

شیر

Go to TOP