چاپ خبــر

تأکید اسفنانی بر بررسی پرونده فتنه‌گران سال ۸۸

عملکرد فتنه‌گران در سال 88 رفتار مجرمانه تلقی می‌شود و اگر تاکنون برخوردی با این رفتار مجرمانه آنها صورت نگرفته به خاطر رأفت اسلامی نظام بوده و به این معنی نیست که جرم آنها به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش پونه زار؛ محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: چنانچه فتنه‌گران سال 88 در شرایط کنونی عرصه را برای خود باز ببینند و بخواهند به رفتارهای مجرمانه خود ادامه دهند قوه قضائیه باید پرونده آنان را پیگیری کند.

وی افزود: عملکرد فتنه‌گران در سال 88 رفتار مجرمانه تلقی می‌شود و اگر تاکنون برخوردی با این رفتار مجرمانه آنها صورت نگرفته به خاطر رأفت اسلامی نظام بوده و به این معنی نیست که جرم آنها به فراموشی سپرده شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: چنان‌چه فتنه‌گران از اعمال فتنه‌گران خود ابراز پشیمانی کنند و از مسیری که رفته‌اند باز گردند که هیچ و اگر بخواهند به مسیری که رفته‌اند ادامه دهند بدانند که برخوردهای لازم با آنها صورت گرفته و مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.

Go to TOP