چاپ خبــر
غلامرضا یسلیانی خبر داد:

دو کتابخانه مجهز در شهرستان احداث خواهد شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فریدون شهر برگزار شد .

غلامرضا یسلیانی معاون فرمانداری شهرستان فریدون شهر پس از  جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان از تصویب احداث دو کتابخانه مجهز در شهرستان و راه اندازی کتابخانه روستایی و نیز کتابخانه مشارکتی در ادارات خبر داد و با اشاره به اهمیت مطالعه و کتابخوانی و اهمیت دار خواندن بحث فرهنگ در اجتماع آنرا زمینه ساز تحول در کلیه ساختارهای اجتماعی دانست و افزود که کتابخوانی نقش عمده ای در تعالی بخشیدن به فرهنگ جامعه دارد.

Go to TOP