چاپ خبــر
ریيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن خبر داد:

کشف و ضبط ۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد آلوده در فریدن

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن از کشف و ضبط چهار تن و ۲۰۰ کیلو گرم آرد آلوده به شپشک و لارو توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان فریدن خبر داد.

به گزارش پونه زار به نقل از ایمنا، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن از کشف و ضبط چهار تن و ۲۰۰ کیلو گرم آرد آلوده به شپشک و لارو توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان فریدن خبر داد.
وی افزود: بهداشت محیط شهرستان فریدن در راستای سلامت وتوجه به بهداشت مواد خوراکی طی بازرسی های بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان فریدن از نانوایی‌های سطح شهرستان، آنان متوجه آلودگی مقدار چهار تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد که آلوده به شپشک و لارو گردیدند.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن تاکید کرد: پس از کشف، نمونه برداری و توقیف آرد مذکور پرونده متخلفین به دایره قضایی جهت رسیدگی وسیر مراحل قانونی ارجاع شد.

Go to TOP