چاپ خبــر
ریيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن خبر داد:

کشف و ضبط ۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد آلوده در فریدن

ریيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن از کشف و ضبط چهار تن و ۲۰۰ کیلو گرم آرد آلوده به شپشک و لارو توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان فریدن خبر داد.

به گزارش پونه زار به نقل از ایمنا، ریيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن از کشف و ضبط چهار تن و ۲۰۰ کیلو گرم آرد آلوده به شپشک و لارو توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان فریدن خبر داد.
وي افزود: بهداشت محيط شهرستان فريدن در راستاي سلامت وتوجه به بهداشت مواد خوراكي طی بازرسی های بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان فریدن از نانوایی‌های سطح شهرستان، آنان متوجه آلودگي مقدار چهار تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد که آلوده به شپشک و لارو گرديدند.
ریيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن تاكيد كرد: پس از کشف، نمونه برداری و توقیف آرد مذكور پرونده متخلفين به دايره قضايي جهت رسيدگي وسير مراحل قانوني ارجاع شد.

Go to TOP