چاپ خبــر
نگاهی بر میدان های اصلی شهر؛

آیا تندیس های میدان های اصلی شهر نمادی برای فریدونشهر هستند؟

تندیس ها و نمادهای نصب شده در میدان های اصلی یک شهر می تواند بیانگر بخشی از فرهنگ، نماد و یا ویژگی های آن باشد نکته ای که در سال های اخیر مورد توجه شهرها قرار گرفته و هریک تلاش می کند برای معرفی خود استفاده بهتری از این تندیس و نمادها کند .

عکس های زیر از تندیس ها و نمادهای نصب شده در میادین اصلی شهر فریدونشهر گرفته شده است . هر چند اقدام شهرداری در زیباتر کردن میدان ها و ورودی های شهر در سال های اخیر قابل ستایش است و نمای شهر تغییرات خوبی داشته است ولی اکثر تندیس های نصب شده در میادین اصلی بیانگر هیچ کدام از ویژگی های طبیعی و فرهنگی شهر نیستند هرچند آب نما و توجه به آب در میدان ها می تواند نشانگر بخشی از طبیعت فعال شهرستان و تطابق آن با محیط و جغرافیای شهر باشد اما با توجه به ویژگی های مختلف بومی و فرهنگی شهر می توان در نماد سازی برای فریدونشهر کارهای بهتری انجام داد . هرچند شورای شهر به کمک شهرداری چند وقت پیش اعلام کرد به دنبال بومی سازی نمادهای شهری است ولی قبل از ساخت و نصب نمادهای جدید و منطبق با فرهنگ و جایگاه مردم فریدونشهر انتظار می رود برای میادین اصلی اقداماتی جهت زیباترشدن و خوش نما ترشدن صورت گیرد .

به عنوان نمونه نماد زیبای الله اکبر نصب شده در میدان استقلال با گذر زمان و از دست دادن رنگ و لعاب در حال تبدیل به یک نماد سوخته و بی تاثیر است .

2

یا نماد گاری نصب شده در میدان جهاد به نظر شهروندان کامل نیست و می شد نماد بهتری استفاده کرد یا حداقل همین نماد را زیباتر ساخت .

6

میدان گلها با آب نمای خود و عدم تطابق ارتفاع و ساختار نورنمای خود با اندازه میدان، ساختار زیبایی را ندارد و نیاز به بازنگری دارد.

4

ولی باید گفت نماد قوها در میدان خلیج فارس و آب نمای آن زیبایی خاصی را به شهر داده هرچند انتقادی که می توان از آن داشت عدم تطابق نماد قوهای سپید با ویژگی ها و فرهنگ و جغرافیای شهر است .

14

نماد پرنده در دیگر میدان و بلوار شهر هم دیده می شود که در عکس ها زیبایی خود را نشان می دهد

13 10

و شاید تنها نمادی که یاداور بخشی از فرهنگ و  رشادت ها و فداکاری های مردم شهر است نماد رزمنده ایست که پرچم ایران را در دست دارد که بیننده را به یاد رشادت ها و ایثارگری های شهدای  فریدونشهر در سال های دفاع مقدس می اندازد.

9 IMG_3976 azar 92 meydan vorodi

هرچند پرچم رنگ باخته  در دست او همانند اقدامات ما برای تجلیل از مقام و منزلت شهدا و خانواده هایشان نیاز به ترمیم و توجه دارد .

IMG_3975

 

 

 

Go to TOP