چاپ خبــر
به همت مدیریت کمیته امداد شهرستان فریدون شهر؛

دوره آموزشی دامداری با شرکت 190 نفراز دامداران برگزار شد

دوره آموزشی دامداری با شرکت 190 نفراز مجریان طرحهای دامداری به مدت دو روز توسط مدیریت کمیته امداد شهرستان فریدونشهر برگزار شد

به گزارش پونه زار؛ حمرا طلائی مدیر کمیته امداد شهرستان فریدونشهر با بیان این خبرگفت : در این کلاسها ،  آموزشهای لازم  در مورد بیماری مشترک دام وانسان ، غنی سازی علوفه ونگهداری دام داده شد. وی  اضافه کرد که درسال 92 تاکنون تعداد 273 طرح خوداشتغالی با مبلغ 17/250/000/000  ریال اجرا گردیده است .

emdad

Go to TOP