چاپ خبــر

کارگروه حفاظت از تنوع زیست محیطی فریدونشهر تشکیل شد

کارگروه حفاظت تنوع زیستی نگین زاگرس در شورای شهرستان فریدونشهر با حضور مسئولین ادارات و سازمان های مردم نهاد مربوطه تشکیل شد

به گزارش پونه زار؛ بهروز اصلانی با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت : همسو سازی در بهربرداری از مراتع ، راه سازی ، گیاهان دارویی، آب خیزداری و پروژه های عمرانی دیگر با هدف پایداری و حفاظت تنوع زیست محیطی از اهداف این کارگروه می باشد .عضو شورای شهرستان فریدون شهر افزود: همچنین در تسهیل دراشاعه آموزه های زیست محیطی در سطح ادارات کل مربوطه و دیگر پروژه های ملی و استانی از دیگر اهداف این کار گروه می باشد همچنین استفاده از تجربه پروژه بزرگ تنوع زیست محیطی زاگرس مرکزی که توسط سازمان حفاظت ازمحیط زیست با همکاری سازمان ملل انجام می گیرد ونیز استفاد از  تسهیلات ویژه محیطزیست برای بهبود تنوع زیست محیطی شهرستان از دیگر اهداف این کارگروه می باشد تلاش بر این است که حل مشکل تنوع زیست محیطی فریدونشهر به خصوص نجات گیاهان ارزشمند و نادر را در سطح استان با ارائه طرح در ابعاد ملی و جذب سرمایه های ملی و جهانی پیگیری نماییم .وی در پایان گفت : از همه صاحبان فکر و ایده و کارشناسان مربوطه دعوت می شود برای همکاری به این پروژه بپیوندند .

Go to TOP