چاپ خبــر
وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن:

شبکه موبایل مال من است/الکامپ سرگرمی خوبی است

وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن گفت: تمام شبکه موبایل کشور را من راه انداختم این‌ها همه مال من است.

به گزارش پونه زار به نقل از مهر؛ در آخرین روز از برگزاری نمایشگاه الکامپ، محمد غرضی وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن و همچنین نامزد یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری با حضور در این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران درباره عضویتش در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: اگر برای شبکه‌های اجتماعی مفید باشم، عضو آن می‌شوم و اگر هم نباشم خوب عضو نمی‌شوم.

وی درباره کیفیت برگزاری نمایشگاه الکامپ نیز گفت: نمایشگاه سرگرمی خوبی برای جوانان، خبرنگاران و سرمایه‌گذاران است.

او ادامه داد: می‌گویند که ظرف امسال تا سال آینده 100 هزار نفر در این حوزه اشتغال پیدا می‌کنند که امیدوارم اینطور که می‌گویند بشود.

اولین وزیر پست، تلگراف و تلفن همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمی‌خواهید وارد عرصه موبایل شوید؟، گفت: من در سیاست‌گذاری این بخش فعال هستم و دیگر در اجراییات نمی‌آیم. تمام شبکه موبایل کشور را من راه انداختم این‌ها همه مال من است.

Go to TOP