چاپ خبــر

کشت زعفران در فريدن پيشنهادی براي توسعه كشاورزي است

معاونت فرمانداري شهرستان فريدن گفت: محصول زعفران به دليل شرايط خاص و سازگاري با آب و هواي منطقه روستاي دره بيد از توابع بخش مركزي شهرستان فريدن و احتياج كم آن به آب در توسعه كشاورزي فريدن و افزايش سطح درآمد منطقه نقش آفرين است.

به گزارش پونه زار به نقل از ایمنا؛ عليرضا گوهري در جلسه كارگروه كشاورزي كه در روستاي دره بيد با حضور مديران شهرستان برگزار شد ضمن اشاره به مشكلات كشاورزان زمين هاي بستر رودخانه پلاسجان خواستار رسيدگي اداره آب منطقه اي در رفع مشكل كشاورزان و نگراني آنان گرديد.
وي افزود: زمان بر بودن اين طرح مشكلات عديده اي براي كشاورزان به همراه داشته است كه آنان را از احداث آبياري هاي تحت فشار و رونق كشاورزي محروم نموده است.
معاونت فرمانداري شهرستان فريدن به رونق دامداري و ظرفيت هاي گردشگري شهرستان وطرحهاي صنايع كوچك روستايي و كارگاهي در روستاي دره بيد اشاره كرد و خواستار تكميل انجام مطالعه كامل گردشگري منطقه و احداث زير ساخت هاي مربوطه آن در روستا گرديد.
وی ادامه داد: آب و هواي پاك ارمغان توجه به مقوله گردشگري در روستاي دره بيدخواهد بود وافراد مي توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم از پتانسيل گردشگري در روستا بهره مند شوند

Go to TOP