چاپ خبــر

با اجرای پروژه مجتمع آبرسانی قلعه سرخ هشت روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

پروژه مجتمع آبرسانی قلعه سرخ در فریدونشهر با خط انتقال 44 کیلومتر یکی از بزرگترین طرح های آبرسانی استان اصفهان است.

به گزارش پونه زار به نقل از ایرنا؛ مدیر آبفای روستایی شهرستان فریدونشهر روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: با اجرای کامل این پروژه، 630 خانوار در هشت روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

خلیل فاضلی افزود: قلعه سرخ، دره سیب، برد آسیاب، سرداب سفلی، میدانک اول، میدانک دوم، دره تاج الدین و شاه نشین روستاهای بهره مند از این طرح است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 23 میلیارد ریال به این طرح تخصیص یافته است افزود: این طرح حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر آبفای روستایی شهرستان فریدونشهر تصریح کرد: این طرح نیاز به هشت میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار دیگر جهت تکمیل شدن دارد.

فاضلی از جمله کارهای انجام شده در طرح آبرسانی مجتمع قلعه سرخ را احداث جاده دسترسی به طول 11 کیلومتر، سه باب ایستگاه پمپاژ و هشت باب مخزن ذخیره 870 متر مکعبی ، تجهیز دو ایستگاه پمپاژ، اجرای خط انتقال 44 کیلومتر و شبکه توزیع پنج هزار و 500 متر، خرید امتیاز برق و نصب ترانس اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح ابتدا از سال 1380 به صورت تک روستایی در روستای سرداب سفلی آغاز شد افزود: اجرای این طرح در سال 85 به عنوان طرح مجتمع آبرسانی ادامه یافت.

Go to TOP