چاپ خبــر
هفته آینده فریدونشهر سرد و بدون بارندگی است؛

پیش بینی هوای فریدونشهر تا ده روز آینده/تا اول دیماه خبری ازبرف و باران نیست

بارش برف ، امروز و فردا و سرمای 17- درجه برای روزهای آفتابی یک شنبه و دوشنبه هفته آینده پیشبینی وب سایت های معتبر جهان از آب و هوای فریدونشهر است .

 

 

پیش بینی هوای فریدونشهر از 21  تا 30 آذر ماه :

Untitled-1

Go to TOP