چاپ خبــر

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان میدهد بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشورمان ۸۹۱۳ میلیون دلار شده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از تسنیم،  روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان میدهد بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشورمان ۸۹۱۳ میلیون دلار شده است.

گفتنی است، بدهی های خارجی کشور در کوتاه مدت ۳۲۹۶ میلیون دلار و در میان و بلند مدت ۵۶۱۷ میلیون دلار اعلام شده است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش اعلام کرده که متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازار های بین بانکی و آزاد در اردیبهشت ماه به ترتیب ۳۲۴۴۳ ریال  ۳۷۶۰۲ ریال بوده است.

Go to TOP