چاپ خبــر

پیوند اولین قلب مصنوعی جهان

پزشکان فرانسوی نخستین قلب مصنوعی جهان را با موفقیت به بدن یک بیمار 75 ساله پیوند زد.

به گزارش  پونه زار به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قلب مصنوعی از موادی تهیه شده که احتمال پس زدن آن توسط بدن بیمار، به حداقل رسیده است.

این قلب می تواند پنج سال فعالیت داشته باشد.

نمونه های مشابه دیگری پیش از این آزمایش شده است اما تاکنون نتیجه موفقیت آمیزی به دنبال نداشته است.

جراحان قلب در بیمارستان پاریس این قلب را به بدن یک بیمار پیوند زدند. آنها می گویند تاکنون نتیجه کار موفقیت آمیز بوده است.

یکی از پزشکان این بیمارستان در مورد این عمل پیوند گفت : حال بیمار بسیار خوب است. او هر روز بهتر می شود و مسئله نگران کننده ای وجود ندارد.

پزشکانی که این قلب را طراحی کرده اند، موادی را در ساخت آن به کار برده اند که عوارض جانبی و امکان پس زدن عضو را در بدن بیمار به حداقل برساند.

مهمترین مزیت این قلب این است که در تهیه آن از مواد بیولوژیکی استفاده شده است همچنین مزیت دیگر سیستم رایانه ای شده آن است تا بتواند خود را با نیاز بیمار سازگار کند.

این قلب تقریبا یک کیلو وزن دارد که سه برابر وزن تقریبی قلب یک فرد عادی است. این قلب با باتری های لیتیومی کار می کند.

در ماه های آتی سه بیمار دیگر نیز قرار است این قلب مصنوعی را دریافت کنند.

Go to TOP