چاپ خبــر

آئین شب یلدا در مهدهای کودک فریدونشهر، شاپرک/ تصاویر

لبخند بر روی لب‌های کودکان یکی از زیباترین جلوه‌های عالم است. آئین شب یلدا در مهدهای کودک فریدونشهر، یکی از این لبخندآفرین‌ها بود.

Go to TOP