چاپ خبــر

جریمه تا 50 میلیون ریال برای اماکن عرضه کننده غیرمجاز مواد دخانی

چایخانه داران براساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 85 موظف به برداشتن تابلوهای تبلیغ استعمال دخانیات از سردر چایخانه ها و قهوه خانه ها هستند که در غیر اینصورت تا 50 میلیون ریال جریمه می شوند.

به گزارش پونه زار، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: براساس ماده سه این قانون، هرگونه تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.

ˈمحمدرضا حبیبیˈ با اشاره به بخشهای دیگر این قانون گفت: براساس قانون مذکور، توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است و انجام هرگونه تبلیغات مغایر این قانون مستوجب 500 هزار ریال تا 50 میلیون ریال جریمه دارد.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه مکلف است دستور جمع آوری محصولات دخانی که برخلاف این قانون تبلیغ شده است را صادر کند.

حبیبی افزود: براساس ماده 11 این قانون نیز عرضه و فروش دخانیات توسط اماکن غیرمجاز و فاقد مجوز و نیز عرضه محصولات دخانی بدون شماره سریال و علامت مصوب 500 هزار ریال تا 30میلیون ریال جریمه نقدی دارد.

وی همچنین با اشاره به ماده 12 این قانون گفت: عرضه فرآورده های دخانی به افراد زیر 18 سال یا به واسطه آنها از یکصد هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی و ضبط فرآورده های دخانی به نفع دولت و در صورت تکرار تا 10 میلیون ریال جریمه دارد.

دادستان اصفهان افزود: در آیین نامه اجرایی این قانون در سال 86 نیز اماکن عمومی به صراحت تعریف شده و هفت سال از تصویب آن می گذرد و لازم الاجراست.

وی متولی بحث چایخانه داران را وزارت بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و همچنین نیروی انتظامی برای کنترل اماکن عنوان کرد.

حبیبی یادآور شد: کارشناسان دستگاههای یاد شده در بازرسی هایی که بتازگی از چایخانه ها داشتند به این نتیجه رسیدند که بعضی چایخانه داران و قهوه خانه داران نه تنها به عرضه نامحدود فرآورده های دخانی اقدام می کنند بلکه فرآورده های عرضه شده غیراستاندارد و بدون برچسب و نامرغوب را نیز عرضه می کنند.

وی تصریح کرد: معاونت پیشگیری دادگستری اصفهان در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و درخواست دستگاههای متولی دستور باز کردن تابلوهای تبلیغ فرآورده های دخانی از سردر چایخانه ها و قهوه خانه ها را صادر کرده است.

حبیبی افزود: بر همین اساس جلوگیری از فعالیت چایخانه های فاقد پروانه کسب نیز در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه قهوه خانه و چایخانه های دارای پروانه مجاز و غیرمتخلف به کارخود ادامه می دهند و هیچ مانعی برای ادامه کار آنها وجود ندارد.

Go to TOP