چاپ خبــر
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی خوانسار خبر داد:

رفع مشکل نیتراته شدن آب روستای دوشخراط در ده روز آینده

ظرف یک هفته الی ده روز آینده مردم روستای دوشخراط شاهد اتصال آب چاه جدید به شبکه آب روستای خودخواهند بود و می توانند از آب شرب سالم استفاده نمایند.

به گزارش پونه زار به نقل از خبرنگار صاحب نیوز از خوانسار، از ۲ سال پیش تاکنون به  دنبال نیتراته شدن آب روستای دوشخراط مردم این روستا با مشکل آب مواجه شده اند.

خبرنگار صاحب نیوز در گفتگو با صدر اله موسوی عضو شورای روستا دوشخراط در خصوص مشکل به وجود آمده در این زمینه از روند پیگیری رفع این معضل توسط مسئولین شهرستان خوانسار سوال نمود.

صدراله موسوی در این خصوص اظهار داشت: در مدتی که مردم روستای دوشخراط با مشکل آب مواجه شده اند تدابیری چون  حمل تانکر های آب شرب به روستا برای مصارف روزانه روستائیان و حفر چاه جدید از جمله اقدامات مسئولین آب و فاضلاب روستایی شهرستان در این زمینه بوده است.

عضو شورای روستای دوشخراط افزود: چاهی که در حال حاضر حفر شده است از لحاظ کمیت و کیفیت دارای آب مناسبی می باشد و میزان نیترات آن کمتر از ۲۰ درصد است.

صدر اله موسوی ضمن اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده برای روستائیان به دلیل استفاده از آب نیتراته در مصارف روزانه گفت: از جمله مسائلی که در این مدت مردم روستا با آن مواجه شده اند بروز ناراحتی های پوستی و مسائل بهداشتی بوده است.

به دنبال همین موضوع خبرنگار صاحب نیوز گفتگویی با زین الدینی رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان خوانسار در خصوص روند تکمیل پروژه آب رسانی به روستای دوشخراط  داشت، در این گفتگو زین الدینی اظهار داشت: چاه جدیدی در فاصله ۴۰۰ متری چاه قبل حفر شده است و عملیات لوله گذاری آن نیز جهت انتقال آب چاه به شبکه آب روستا انجام شده است و در حال حاضر جا به جایی شبکه برق آن نیز در حال انجام می باشد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان خوانسار اظهار داشت: ظرف یک هفته الی  ده روز آینده مردم روستای دوشخراط شاهد اتصال آب چاه جدید به شبکه آب روستای خودخواهند بود و می توانند از آب شرب سالم استفاده نمایند.

گفتنی است در مدت دو سالی که روستای دوشخراط با این مسئله مواجه بوده است آب شرب این روستا از روستاهای قودجان و سنگ سفید تهیه می شده است که همین موضوع مشکلاتی را برای مردم این روستاها نیز به وجود آورده است.

Go to TOP