چاپ خبــر

فرزندان فریدونشهر در خط مقدم مبارزه با کرونا

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار  تصاویر فرزندان فریدونشهر در خط مقدم مبارزه با کرونا، هر چند به لطف خدا هنوز ویروس کرونا وارد شهرستان فریدونشهر نشده است اما فرزندان این خطه در سایر نقاط ایران، جان بر کف نهاده و مقابل این ویروس منحوس مبارزه می‌کنند.خوشحال می‌شویم سایر پرستاران فریدونشهری که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، تصاویرشان را برای ما ارسال کنند. قطعاً انتشار این تصاویر موجب افتخار فریدونشهری‌ها خواهد بود. دعای خیر ما و همه مردم ایران و مسلمانان و آزادگان جهان پشت سر شما است.

 

Go to TOP