چاپ خبــر

تحویل سال در ایستگاه کنترل و غربالگری روستای بزمه

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار این جوانان داوطلبانه سختی، سرما و دوری از خانه را به جان خریدند تا جلو ورود کرونا به شهرستان فریدونشهر را بگیرند.

 

Go to TOP