چاپ خبــر

ضدعفونی کردن معابر، درب منازل و خوردهایی عبوری از روستای میلاگرد توسط پایگاه مقاومت بسیج این روستا

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

Go to TOP