چاپ خبــر

خیابان‌های خالی از جمعیت فریدونشهر

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار اگر تصاویر خیابان‌های چین را که با اعلام رسمی قرنطینه خلوت شده بود را در گروه‌ها و کانال‌ها منتشر کرده‌اید این تصاویر را هم منتشر کنید که نه با اجبار بلکه با انتخاب خود مردم پدید آمده است.

 

Go to TOP