چاپ خبــر

فعالیت کلیه واحدهای صنفی به جز صنوف مرتبط با موادّ غذایی تا ۱۵ فروردین ممنوع شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار فعالیت کلیه واحدهای صنفی به جز صنوف مرتبط با موادّ غذایی تا ۱۵ فروردین ممنوع شد

بنابر اعلام مدیریت و بازرسی اصناف:

پیرو مصوبه استانی ستاد پیشگیری از ویروس کرونا، فعالیت کلیه واحدهای صنفی به جز صنوف مرتبط با موادّ غذایی تا پایان ۱۵ فروردین ممنوع است. واحدهای صنفی که تخلف کنند، تا ریشه‌کن شدن بیماری مهر و موم می‌شوند.

Go to TOP