چاپ خبــر

ارسال 20 هزار مترمکعب آب شرب به روستاهای گلپایگان با تانکر

مدیر آبفار گلپایگان گفت: طی 9 ماهه امسال بیش از ۲۰ هزار متر مکعب آب شرب بهداشتی به روستاهای شهرستان گلپایگان ارسال شده است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی پونه زار به نقل از ایمنا، رحیمی با بیان این خبر، اظهار داشت: به سبب کمبود آب و افت فشار ناشی از خشکسالی و شرایط ویژه در چند سال اخیر، آبفار شهرستان گلپایگان این کمبود را به روش های مختلفی جبران می کند.

وی از آبرسانی سیار توسط تانکر های مخصوص و بهداشتی به عنوان یکی از این روش ها نام برد و بیان داشت: طی ۹ ماهه امسال بیش از ۲۰ هزار متر مکعب آب شرب بهداشتی به روستاهای شهرستان گلپایگان که با مشکل مواجه بوده اند، ارسال شده است.

مدیر آبفار گلپایگان تصریح کرد: برای تامین آب روستای وانشان که با کمبود روبه رو بود آب چشمه این روستا برای تحویل به مشترکان اجاره داده شد.

وی ادامه داد: ۱۰۰ مورد تقاضای انشعاب جدید آب نیز به این شرکت رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است.

Go to TOP