چاپ خبــر

برف بهار فریدونشهر را سفید کرد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار در دهمین روز بهار بارش برف ۲۰ سانتیمتری یک بار دیگر فریدونشهر را یکرنگ کرد. این بارش‌ها از پیش از ظهر دیروز به صورت باران فضای بام ایران را لطیف کرده و از شامگاه دیشب تبدیل به برف شد.

ارتفاع برف در فریدونشهر ۲۰ سانتیمتر بوده و هرچند هنوز ابرهای بارش‌زا آسمان فریدونشهر را احاطه کرده‌اند، اما بارش‌ها در حال حاضر متوقف شده است.

Go to TOP