چاپ خبــر

پایگاه کنترل و غربالگری در ورودی شهرستان فریدونشهر از سمت دوراهی ازونبلاغ زیر بارش برف دیشب

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار پایگاه کنترل و غربالگری در ورودی شهرستان فریدونشهر از سمت دوراهی ازونبلاغ زیر بارش برف دیشب نیز صورت گرفت. برادران ما در چنین شرایطی ایستاده‌اند تا سلامتی ما به خطر نیافتد، خودمان هم نگران سلامتی‌مان باشیم.

 

Go to TOP