حجت الاسلام شامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فقهی ارث اشاره کرده و از اهمیت نوشتن وصیت نامه و دلایل سفارش اسلام به اهتمام به آن سخن گفت که از آن جمله نگه داشتن حرمت والدین نسبت به حرمت حکم خداوند در بسیاری از خانواده‌ها و انجام وصیت ایشان، در نظر گرفتن شرایط مالی فرزندان برای تقسیم اموال توسط فرد، ضمانت اجرای حکم الهی تقسیم ارث، اختلاف نیافتادن بین فرزندان و موارد دیگر بود.