چاپ خبــر

ایران قرمز شد، فریدونشهر نارنجی

در آخرین بروزرسانی رنگ‌بندی کرونا در کشور، اکثر شهرهای ایران به رنگ قرمز درآمدند. در این بروزرسانی فریدونشهر نیز که چند ماهی بود در وضعیت زرد قرار داشت، اکنون نارنجی شده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار، در آخرین بروزرسانی رنگ‌بندی کرونا در کشور، اکثر شهرهای ایران به رنگ قرمز درآمدند. در این بروزرسانی فریدونشهر نیز که چند ماهی بود در وضعیت زرد قرار داشت، اکنون نارنجی شده است.

Go to TOP