چاپ خبــر

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول هیئت تصفیه مسکن مهر فریدونشهر

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار، هیئت تصفیه مسکن مهر فریدونشهر آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این هیئت را منتشر کرد.

«بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن مهر فریدونشهر به شماره ثبت ۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۸۲۶ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که رأس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود شخصاً یا نماینده تام الاختیار خود با معرفی نامه کتبی حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- تعیین تکلیف اعضای باقیمانده
۲- تعیین تکلیف افرادی که شرایط عضویت طبق ماده ۱۲ اساسنامه مسکن مهر را نداشته‌اند
۳- تعیین حداقل واریزی و برآورد تکمیل موجودی اعضا
۴- تعیین تکلیف تسویه حساب قطعی
۵- تعیین تکلیف جهت صدور و انتقال سند مالکیت اعیانی برای افرادی که تسویه حساب می‌نمایند.
۶- تعیین تکلیف و صدور سند افرادی که براساس قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۶ تسویه حساب نموده‌اند.
۷- ارائه گزارش مالی سنوات قبل
۸- برنامه رفع نواقص و اتمام پروژه»

 

Go to TOP