چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری مانور زلزله در مدارس فریدونشهر

بیست‌وپنجمین مانور زلزله در مدارس شهرستان فریدونشهر به منظور آموزش و کسب آمادگی دانش‌آموزان در برابر زلزله برگزار شد.

Go to TOP