چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ حجت‌الله صفری

انتخاب درست امروز شما، آرامش فردای شما

به عنوان کاندیدای مجلس، تعهد داریم که با توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، به افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنیم. رأی شما، کلید ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی است.

(رفاه اقتصادی _ رفاه اجتماعی _ امید و انگیزه به زندگی)

توجه! با آغاز زمان قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فرصت تبلیغات در رسانه پونه زار به صورت برابر در اختیار نامزدها و ستادهای انتخاباتی متقاضی قرار گرفته است و در این هفته شاهد انتشار این تبلیغات خواهیم بود.

این تبلیغات توسط نامزدها و ستادهای انتخاباتی تهیه شده است و رسانه پونه زار در محتوای تبلیغات دخل و تصرفی ندارد و انتشار این تبلیغات به منزله حمایت ما از هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نیست.

Go to TOP