چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ اکبر ترکی

همه شما دعوتید…

پویش مردمی حماسه حضور شاخه ی فریدونشهرِ همیشه سربلند

با سخنرانی پروفسور حیدرعلی عابدی نماینده دوره دهم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و دکتر اکبر ترکی

زمان: جمعه ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۸/۳۰

توجه! با آغاز زمان قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فرصت تبلیغات در رسانه پونه زار به صورت برابر در اختیار نامزدها و ستادهای انتخاباتی متقاضی قرار گرفته است و در این هفته شاهد انتشار این تبلیغات خواهیم بود.

این تبلیغات توسط نامزدها و ستادهای انتخاباتی تهیه شده است و رسانه پونه زار در محتوای تبلیغات دخل و تصرفی ندارد و انتشار این تبلیغات به منزله حمایت ما از هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نیست.

 

Go to TOP