چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ حسین محمدصالحی

تجمع بزرگ حامیان دکتر محمدصالحی دوشنبه ۱۲/۷ ساعت ۲ الی ۴ مسجد سید وحدت آباد و ۴ تا ۶ مسجد جامع فریدونشهر

توجه! با آغاز زمان قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فرصت تبلیغات در رسانه پونه زار به صورت برابر در اختیار نامزدها و ستادهای انتخاباتی متقاضی قرار گرفته است و در این هفته شاهد انتشار این تبلیغات خواهیم بود.

این تبلیغات توسط نامزدها و ستادهای انتخاباتی تهیه شده است و رسانه پونه زار در محتوای تبلیغات دخل و تصرفی ندارد و انتشار این تبلیغات به منزله حمایت ما از هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نیست.

 

سلام از عموم حامیان دکتر محمدصالحی دعوت می‌شود، در تجمع بزرگ دوشنبه ۱۲/۷ ساعت ۲ الی ۴ مسجد سید وحدت آباد و ۴ تا ۶ مسجد جامع فریدونشهر که با سخنرانی ایشان برگزار می‌شود حضور یابند. با سپاس

Go to TOP