چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ حسین محمدصالحی

منتخب سخنرانی های دکتر حسین محمدصالحی دارانی در روستای داشکسن

? هستیم برا آن عهد که بستیم?

گزارش تصویری از منتخب سخنرانی های دکتر حسین محمدصالحی دارانی در روستای داشکسن

صراحت، بصیرت، تجربه
باصداقت و راستی به پیکار نیرنگ و عوام فریبی خواهم آمد.

┈┈•••✧•࿇•࿇•࿇•✧•••┈┈
?https://rubika.ir/joing/FHDHCJDB0QCTSEJFGSLTAKTIVJUZPVCZ
?️https://www.instagram.com/Dr.HosseinMohammadSalehi
?eitaa.com/Dr_HosseinMohammadSalehi
?t.me/Dr_HosseinMohammadSalehi
?https://ara.ir/candidate/0x9d52
پیج دکتر در تلوبیون?
?http://hmohammadsalehi.blogfa.com
وبلاگ ?

Go to TOP