چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ اسماعیل سیاوشی

شور و حماسه مردم غیور و متحد شهرستان فریدونشهر در تجدید میثاق با حجت‌الاسلام والمسلمین سیاوشی

ببینید… 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
شور و حماسه مردم غیور و متحد شهرستان فریدونشهر اعم از گرجی، بختیاری، ترک، فارس در تجدید میثاق با حجت‌الاسلام والمسلمین سیاوشی

Go to TOP