چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ اکبر ترکی

آشنایی با اکبر ترکی کاندیدای دوازدهمین دوره ی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت

🔹موشن گرافی
زندگی نامه ی دکتر اکبر ترکی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان، بویین میاندشت

🗳 دکتر اکبر ترکی را انتخاب می کنم.

📧 کانال ایتا :
https://eitaa.com/drtorki1402

📷 پیج اینستاگرام :
https://www.instagram.com/drtorki.ir?igsh=MTRxbWl0ZjNpZ2ZvdQ%3D%3D&utm_source=qr

Go to TOP