چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ اکبر ترکی

جواب اسفندیار تاجمیری در مورد سو استفاده یک نامزد از نام خانواده و خاندان ایشان در تبلیغات فضای مجازی؛

جواب اسفندیار تاجمیری در مورد سو استفاده یک نامزد از نام خانواده و خاندان ایشان در تبلیغات فضای مجازی در همایش حماسه حضور در حمایت از خادم فریدن بزرگ دکتر اکبر ترکی

پرواز سیمرغ

تخصص

کارآمدی

کانال رسمی دکتر اکبر ترکی در پیام‌رسان ایتا:

https://eitaa.com/drtorki1402

این راه ادامه دارد…

Go to TOP