چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ اکبر ترکی

حمایت اسفندیار تاجمیری در حمایت از خادم مردم فریدن بزرگ دکتر اکبر ترکی در هتل بزرگ سیمرغ

حمایت اسفندیار تاجمیری در حمایت از خادم مردم فریدن بزرگ دکتر اکبر ترکی در هتل بزرگ سیمرغ

ائتلافی برای آبادانی فریدن بزرگ

پنج قوم همه با هم در اتحادی بی سابقه برای فریدن بزرگ

پرواز سیمرغ

کانال رسمی دکتر اکبر ترکی در پیام‌رسان ایتا
https://eitaa.com/drtorki1402

روبیکا:
https://rubika.ir/drtorki1402

این راه ادامه دارد…

Go to TOP