چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ حسین محمدصالحی

گامی دیگر تا تحول…

┈••✧🇮🇷• گامی دیگر تا تحول•🇮🇷✧••┈

دکتر حسین محمدصالحی
نماینده محبوب
کاندیدای مردمی

همگام با دکتر حسین محمدصالحی دارانی

┈┈•••✧•࿇•࿇•࿇•✧•••┈┈
🆔 Rubika.ir/joing/FHDHCJDB0QCTSEJFGSLTAKTIVJUZPVCZ
🆔️ Instagram.com/Dr.HosseinMohammadSalehi
🆔 Eitaa.com/Dr_HosseinMohammadSalehi
🆔 T.me/Dr_HosseinMohammadSalehi
🆔 https://ara.ir/candidate/0x9d52
پیج دکتر در تلوبیون👆
🆔http://hmohammadsalehi.blogfa.com
وبلاگ 👆

Go to TOP