چاپ خبــر

تصاویر| جشنواره تجلیل از خیرین سلامت فریدونشهر برگزار شد

جشنواره تجلیل از خیّرین سلامت شهرستان فریدونشهر به صورت همزمان با سایر شهرستان‌های استان از طریق ارتباط زنده تصویری برگزار شد. در این مراسم از خیّرینی که کمک‌های قابل توجهی در حوزه سلامت داشتند با اعطای هدایایی تقدیر به عمل آمد. همچنین در این مراسم از کارکنان شبکه بهداشت و درمان که به تازگی به جایگاه بازنشستگی نائل شده‌اند تجلیل شد.

Go to TOP