چاپ خبــر

گذشت ۴/۵ ساعت از حادثه برای بالگرد رئیس جمهور

با وجود گذشت چهار ساعت و نیم از حادثه برای بالگرد رئیس جمهور، هنوز هیچ خبری از ایشان در دست نیست

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار، با وجود گذشت چهار ساعت و نیم از حادثه برای بالگرد رئیس جمهور، هنوز هیچ خبری از ایشان در دست نیست.

اکنون باید آماده مواجهه با هر خبری بود.

Go to TOP