چاپ خبــر
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس:

همدلی مسوولان با یکدیگر، همراهی مردم را به دنبال دارد

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس با اشاره به اینکه زمانی که دشمنان احساس کنند که مسوولان یک دست و متحد نبوده و وحدت کلمه ندارند، طبیعتاً روحیه آن ها دوچندان می شود، گفت: بر مسوولان لازم است وحدت و همدلی خود را حفظ کنند.

به گزارش تیم رصد فضای مجازی پایگاه خبری پونه زار، محمدعلی اسفنانی با اشاره به اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دست اجانب از کشور کوتاه شد، ابراز داشت: دشمنان در سال های گذشته، درصدد تعرض به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند.

عدم وحدت مسوولان، روحیه دشمنان را دوچندان می کند
وی افزود: زمانی که دشمنان احساس کنند مسوولان یک دست و متحد نبوده و وحدت کلمه ندارند، طبیعتاً روحیه آن ها دوچندان شده و امید آن ها برای تحمیل فشارها به ایران مضاعف می شود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس گفت: هرچه بین مسوولان وفاق و همدلی بیشتری باشد، مردم هم با آن ها همراه تر و همدل تر خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر مسائل معیشتی مهم ترین مشکل مردم است، تصریح کرد: بر مسوولان کشور لازم است که در درجه اول با یکدیگر، وحدت و همدلی داشته باشند و در مرحله بعد رفع گرفتاری و مشکلات معیشتی مردم و بهبود اوضاع اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

مسوولان باید وحدت و همدلی خود را حفظ کنند
اسفنانی تأکید کرد: مسوولان باید وحدت و همدلی خود را حفظ کنند و به جای دامن زدن به اختلافات سلیقه ای، به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بپردازند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس بیان داشت: اگر بحث و جدالی بین مسوولین باشد و هر دو همدیگر را نقطه مقابل هم ببینند، طبیعتاً تمام انرژی خود را صرف مقابله با طرف مقابل می کنند که این امر، باعث می شود از مسائل مهمی مثل بحث اشتغال غافل شوند.

Go to TOP