چاپ خبــر

دادخواستی درباره آسمان به مجلس نرسیده

سخنگو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به روند رسیدگی به پرونده “روزنامه آسمان” در کمیسیون متبوع خود گفت: در حال حاضر دادخواستی به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس واصل نشده و این موضوع باید در قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش تیم رصد فضای مجازی پایگاه خبر پونه زار؛ محمدعلی اسفنانی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده “روزنامه آسمان” در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: در حال حاضر دادخواستی به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس واصل نشده و این موضوع باید در قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به زمان ورود کمیسیون حقوقی قضایی به این پرونده گفت: هنگامی که در قالب طرح سوال و یا وظیفه نظارتی باشد، کمیسیون حقوقی قضایی به این پرونده ورود پیدا خواهد کرد.

گفتنی است؛ روزنامه آسمان در صفحه 23 شماره روز سه‌شنبه 29 بهمن 92 خود به نقل از «داود هرمیداس باوند» لایحه اسلامی قصاص را “غیرانسانی” خواند.

چندی پیش نیز نشریه مهرنامه که گردانندگان آن با روزنامه آسمان مشترک هستند، به نقل از محمدعلی ایازی عضو مجمع محققین، فرقه ضاله بهائیت را جزو اقلیت‌های مذهبی خوانده بود.

Go to TOP