چاپ خبــر

کارت معافیت از خدمت دو فوتبالیست باطل شد؛ اعزام بازیکنان به سربازی

سازمان وظیفه عمومی وضعیت خدمتی برخی از بازیکنان فوتبال را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد در پی‌ اثبات تخلف دو فوتبالیست در زمینه دریافت کارت‌های معافیت از خدمت، این سازمان کارت معافیت این افراد را باطل کرد و این افراد به سربازی اعزام می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از مهر، در پی انتشار اخباری از سوی برخی از اصحاب رسانه مبنی بر “مبهم بودن وضعیت خدمتی برخی از بازیکنان فوتبال”، سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد:” بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که تاکنون کارت معافیت از خدمت دو بازیکن فوتبال به دلیل فاقد اصالت بودن مدارک تهیه شده توسط بازیکنان مذکور و ارایه آن به این سازمان باطل شده است.”

همچنین چنانچه در بررسی‌های تکمیلی مشخص شود مدارک سایر بازیکنان نیز فاقد اعتبار است، قطعاً با بازیکنان متخلف و سایر افراد و یا سازمان‌هایی که در این زمینه دخالت داشته‌اند، براساس قوانین و مقررات برخورد می‌شود.

تخلفات صورت گرفته هیچگونه ارتباطی با سازمان وظیفه عمومی نداشته و این سازمان ضمن ابطال کارت‌های معافیت از خدمت صادر شده برای بازیکنان مورد بحث، در خصوص اعزام آنان به خدمت سربازی اقدام می‌کند. همچنین تا زمان به نتیجه رسیدن بررسی‌های این سازمان اعتبار کارت‌های معافیت دیگر بازیکنان مورد اشاره به قوت خود باقی است.

در سال گذشته براساس هماهنگی‌های صورت گرفته با فدراسیون فوتبال مقرر شد تا برای جلوگیری از به کارگیری بازیکنانی که وضعیت خدمتی آنان مشخص نشده، قبل از انعقاد قرارداد با فوتبالیست‌ها، وضعیت خدمتی آنان از سازمان وظیفه عمومی استعلام شود که در این راستا انتظار می‌رود فدراسیون مذکور برای جلوگیری از بروز هرگونه اتفاقات مشابه، تعامل بیشتری با این سازمان داشته باشد.

گفتنی است از آنجا که هرگونه اظهار نظر در این خصوص باید مستند به بررسی‌های صورت گرفته و لزوماً توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا باشد، لذا بهتر است به منظور حفظ حیثیت افراد از پخش شایعات و دامن زدن به موضوع جلوگیری و از هرگونه پیش داوری در این زمینه پرهیز شود.

Go to TOP