چاپ خبــر
صبح امروز؛

قطعی چهار ساعته کلیه ارتباطات مخابراتی و اینترنت شهرستان‌های غرب استان اصفهان

صبح امروز تلفن ثابت برون شهری، تلفن همراه، اینترنت، دیتا و GSM شهرستان‌های غرب استان به مدت چهار ساعت به علت پاره شدن کابل فیبر نوری قطع شد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه‌زار، کلیه‌ی ارتباطات مخابراتی شامل تلفن‌های ثابت بین‌شهری، دیتا، اینترنت، تلفن همراه و GSM شهرستان‌های غرب استان اصفهان از ساعت ۸:۱۵ صبح امروز به مدت حدوداً چهار ساعت قطع بود.

حمید عطایی، رئیس اداره مخابرات فریدونشهر، قطعی پیش آمده را به علّت پاره شدن کابل فیبر نوری ارتباطی بین شهرستان‌های غرب استان و اصفهان دانست. وی گفت در محدوده شهر دامنه شهرداری در حال حفاری بوده است که برخورد وسایل موتوری وی با کابل، موجب قطع شدن آن شده است.

ترمیم این کابل فیبر نوری که به موجب قطعی آن کلیه‌ی ارتباطات مخابراتی شهرستان‌های فریدونشهر، فریدن، بوئین میاندشت، خوانسار و گلپایگان قطع شد، حدود چهار ساعت به طول انجامید.

Go to TOP