چاپ خبــر

ربیعی خبر داد: واریز 200 هزار تومان به حساب بازنشستگان

ربیعی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در صندوق بازنشستگی کشوری وهماهنگی به عمل آمده با بانک عامل فردا شب پنج شنبه،9 آبان مبلغ 200 هزار تومان به حساب بانکی 600 هزار بازنشسته کشوری واریز می شود.

به گزارش پونه زار و به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر علی ربیعی در بازدید از سرای سالمندان تحت نظارت اداره کل بهزیستی تهران با بیان اینکه این اقدام در راستای حل مشکلات بازنشستگان کشوری است گفت:پیش بینی می شود صندوق بازنشستگی کشوری پس از تامین اعتبار، باقی مانده مطالبات ناشی از اجرای قانون خدمات کشوری را در مراحل بعدی پرداخت کند.

دکتر ربیعی ادامه داد: 830 هزار نفر از بازنشستگان کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که بر اساس آمار ارایه شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری تا کنون مطالبات 300 هزار نفر تسویه شده است .

وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی گفت:با پرداخت 200هزار تومان در این مرحله تا کنون صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک به یک میلیون و 400 هزار تومان از مطالبات بازنشستگان کشوری را پرداخت کرده است.

Go to TOP