چاپ خبــر

تیم مراقبت و بررسی اطرافیان موارد مثبت کرونا

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار منزل مسکونی بیمار توسط این تیم ضدعفونی شده و کلیه افرادی که در تماس با بیمار بوده‌اند به مدت دو هفته در قرنطینه کامل قرار گرفته و دمای بدن آن‌ها روزی دو بار چک می‌شود.فرزندان فریدونشهر در سرتاسر کشور، جان بر کف نهاده و مقابل ویروس منحوس کرونا مبارزه می‌کنند.

خوشحال می‌شویم سایر پرستاران فریدونشهری که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، تصاویرشان را برای ما ارسال کنند.

قطعاً انتشار این تصاویر موجب افتخار فریدونشهری‌ها خواهد بود. دعای خیر ما و همه مردم ایران و همچنین مسلمانان و آزادگان جهان پشت سر شما است.

Go to TOP