چاپ خبــر

تبلیغات انتخابات؛ الیاس فقیهی

الیاس فقیهی نامزد انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت

توجه! با آغاز زمان قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فرصت تبلیغات در رسانه پونه زار به صورت برابر در اختیار نامزدها و ستادهای انتخاباتی متقاضی قرار گرفته است و در این هفته شاهد انتشار این تبلیغات خواهیم بود.

این تبلیغات توسط نامزدها و ستادهای انتخاباتی تهیه شده است و رسانه پونه زار در محتوای تبلیغات دخل و تصرفی ندارد و انتشار این تبلیغات به منزله حمایت ما از هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نیست.

لینک کانال الیاس فقیهی نامزد انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت:

http://www.Rubika.ir/pertikan1403

 

Go to TOP