چاپ خبــر

بازداشت معترضان به خشونت نژادپرستانه پلیس آمریکا این بار در کالیفرنیا

نیروهای پلیس به تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در کالیفرنیا به حملات نژادپرستانه و خشونت پلیس آمریکا، حمله و چندین نفر را بازداشت کردند.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه‌زار به نقل از فارس، اعترضات به خشونت پلیس در برخورد با سیاه پوستان و اقلیتها این بار در کالیفرنیا با وجود بازداشت تعدادی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات ضد تبعیض نژادی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اسپوتنیک، در اعتراض به حملات نژادپرستانه پلیس آمریکا این بار تظاهراتی با عنوان «زندگی و جان سیاهان و قهوه‌ای(پوستان) اهمیت دارد»، در کالیفرنیا برگزار شد تظاهراتی که طبق معمول با واکنش و سرکوب پلیس همراه شد.

بر اساس خبرهای منتشرشده پلیس آمریکا با حمله به تجمع تظاهرات کنندگان حداقل ۸ معترض را بازداشت کرده و علیه آنان به دلیل آنچه «مسدود کردن بزرگراهی»  در کالیفرنیا خوانده،‌ اعلام جرم کرده است.

یکی از شعارهای معترضان به تبعیض نژادی و خشونت پلیس آمریکا در این تظاهرات این بود که «تا زمانی که عدالت برقرار نشود، ‌صلح وجود نخواهد داشت».

برپایی این تظاهرات در حالی صورت گرفته که اعتراضات در آمریکا به دنبال قتل مایکل سیاه پوست ۱۸ ساله توسط پلیس سفیدپوست در فرگوسن آغاز شد و به دنبال تبرئه قاتل وی، این اعتراضات به دیگر نقاط آمریکا هم کشیده شد. البته خشونت پلیس علیه سیاهان به همین یک مورد اکتفا نکرد و در ادامه موارد دیگری از خشونت پلیس آمریکا علیه سیاهان از قبیل مورد «اریک گارنر» و «تونی رابینسون» همچنان ادامه داشته است.

Go to TOP