چاپ خبــر

سلول‌های فعال‌تری داشته باشید

اگر بخواهیم سلول‌های فعال‌تری داشته باشیم باید از استراحت و خواب زیاد پرهیز نموده و از انواع داروهای آرامبخش و مسکن و خواب‌آور دوری نمائیم.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از آفرینش، زمانی که افزایش فعالیت و حرکت اعضاء و اندام‌ها و قسمت‌های دیگر شروع می‌شود حرکت و فعالیت خون، گلبول‌های دفاعی و اکسیژن‌رسان و دیگر عوامل زنده و بیجان بیشتر شده و خون به تمامی نقاط بدن و منافذ کوچک رسیده و اکثر سلول‌های بدن بهتر تغذیه می‌شوند و زمانی که در اثر کم کاری بدن بویژه در زمان پیری حرکت خون و لنف کاهش می‌یابد، تغذیه سلول‌ها دچار اشکال شده و سلول‌ها تاحدودی نیروی خود را از دست می‌دهند.

انواع بیماری‌ها در اثر وجود عامل آنها در بدن ظاهر شده و باعث خرابی و ناتوانی و رشد بیماری‌ها در بدن می‌گردد. هرچه بر عمر و روزهای زندگی افزوده می‌شود و مواد زائد و دفعی بیشتر می‌شود نیروی زیادتری مورد نیاز است هرچه تحرک بیشتر باشد انرژی‌های الکتریکی، دینامیک و دیگر نیروهای بدن افزایش می‌یابد غذا بهتر و بیشتر هضم می‌شود و به سلول‌های بدن غذای بیشتری ارسال می‌شود هضم و جذب و سوخت و ساز که نیاز به نیروی قابل توجه دارد از این طریق تأمین می‌گردد و گرسنگی بیشتری احساس می‌شود بدن بیشتر و بهتر می‌تواند از غذاها نیرو دریافت کند و مواد زائد و مدفوع کمتر از بدن خارج می‌شود که البته در اثر فعالیت بیشتر ممکن است از پوست عرق و مواد زائد بیشتری خارج گردد. عادت به کوشش و فعالیت مغز و بدن (البته به طور متناسب و صحیح) بهترین نوع مشغولیات و سرگرمی است که حاصل آن جذب نیرو بیشتر برای زندگی طولانی‌تر می‌باشد و افرادی که به تنبلی و استراحت بیشتر می‌پردازند نیروی بیشتری را از دست می‌دهند و عادت به آن باعث تخریب سلول‌های بدن می‌شود که تمام سلول‌ها و اعضای بدن نیاز به انرژی دارند که از طریق فعالیت بهتر می‌توانند آن را بدست آورند.

نیروی الکتریکی در افزایش کارکرد مغز قابل توجه بوده و به آن باید توجه کرد و اگر بخواهیم سلول‌های فعال‌تری داشته باشیم باید از استراحت و بازنشستگی و خواب زیاد پرهیز نموده و از انواع داروهای آرامبخش و مسکن و خواب‌آور دوری نمائیم.

Go to TOP